LurkÓperencia Nyár

LurkóTalpak -
táncos foglalkozások

LurkÓperencia LurkóTalpak -táncos foglalkozások

"A tánc a lélek érzéseit a test mozdulataival fejezi ki és méltó arra, hogy a zenéhez és költészethez hasonló szerepet töltsön be."

(Cezare Negri)

 


 

A tánc a mozgás legharmonikusabb és legkifejezőbb formája.

Nemcsak a testet tartja fitten és egészségben, hanem a lelket is. Mozgás közben a külvilág megszűnik létezni, így az egyén figyelme a saját testrészeire irányul. Gyógyítja és feltölti a lelket. Tánc közben az lehetsz, aki csak lenni szeretnél.

Táncosként én ezt vallom, és mint tanító, ezt szeretném tovább adni.

A LurkóTalpak

az óvodás korú gyermekek mozgásfejlődéséhez, testtudat kialakításához nyújt segítséget játékos-táncos formában. Ezenkívül erősödik a koncentráció, fejlődnek a koordinációs képességeket, az egyensúlyérzék, a ritmus érzék és a zenei készség is. Nyitottabbá és aktívabbá válnak a táncolni járó gyermekek a világra. Megtanulnak csapatban létezni, ezáltal fejlődnek szociális készségeik is. Mélyebb hatása pedig – a csoport – egy bizalmon alapuló, bensőséges közösséget teremt, mely támaszadó és támogató szerepet játszik a gyermek életében.
 

LurkÓperencia bensőséges, bizalmon alapuló csoport kialakulása

bensőséges, bizalmon alapuló csoport kialakulása

LurkÓperencia mozgáskoordináció fejlődése, testtudat kialakítása

mozgáskoordináció fejlődése, testtudat kialakítása

LurkÓperencia koncentráció erősítése

koncentráció erősítése

LurkÓperencia koordinációs képességek, térérzékelés fejlesztése

koordinációs képességek, térérzékelés fejlesztése

LurkÓperencia egyensúlyérzék fejlesztése

egyensúlyérzék fejlesztése

LurkÓperencia ritmusérzék, zenei készség fejlesztése

ritmusérzék, zenei készség fejlesztése

LurkÓperencia a gyermekek aktívabbá és nyitottabbá válnak

a gyermekek aktívabbá és nyitottabbá válnak

LurkÓperencia szociális készségek erősítése

szociális készségek erősítése

LurkÓperencia
LurkÓperencia LurkóTalpak -táncos foglalkozások

Fontosnak tartom,

hogy már egészen kiskorban elkezdjük a tudatos testmozgást, és ezzel együtt az egészséges életmódra nevelést, mindezt játékos-táncos formában.

A mozgás szabadsága és az önkifejezés, az érzelmek áramlása felszabadító erővel bír, s oldja a stresszt, a szorongást. Úgy gondolom, hogy játékos formában és megfelelő motiválás mellett a tánc az egyik legjobb mozgásforma az óvodás gyermekek számára.

A foglalkozás menetébe a komplex mozgásterápia fejlesztő mozgásos elemeit is beleépítem a táncos alap mozgások mellé.

LurkÓperencia

Lehetőség szerint évi két szülői bemutató alkalmával 
mutathatják meg a gyermekek a tanult koreográfiát.

Ajánlom

óvodák
fejlesztőházak
gyermekekkel foglalkozó intézmények

tánciskolák

számára.

Árajánlatot kérek
LurkÓperencia nyár

KOSÁR

FIZETENDŐ

Rendelés értéke

0