LurkÓperencia Nyár

Általános Szerződési Feltételek

A jelen leiratban olvasható általános szerződési feltételek Orbán-Bor Klára Katalin Egyéni Vállalkozó valamennyi megrendelhető és online megvásárlóható szolgáltatására egyaránt érvényesek. 

A Weboldal használatával, szolgáltatások igénybevételével Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló vagy Felhasználó) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.


Fogalmak:

 • Felek: Eladó és Vevő együttesen
 • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
 • Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
 • Weboldal / Webshop: a lurkoperencia.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül
 • Szerződés: Eladó és Vevő között a Weboldal és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
 • Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
 • Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
 • Termék / Szolgáltatás: a weboldal tartalmában leírt és csomagként kínált szolgáltatás, mely a Szerződés tárgyát képezi
 • Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
 • Vevő: a weboldalon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy


Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő oldalon: https://lurkoperencia.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

Az általános szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk);
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Szolgáltató adatai és elérhetőségei:

 • Szolgáltató neve: Orbán-Bor Klára Katalin ev.
 • Szolgáltató székhelye (és levelezési címe): 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 50.
 • Szolgáltató nyilvántartási száma: 55263757
 • Szolgáltató adószáma: 56600184-1-42
 • Szolgáltató elektronikus elérhetősége (információszerzés, ügyintézés és panaszügyintézés helye): info@lurkoperencia.hu
 • Szolgáltató telefonszáma: +36 30 657 7462
 • Szolgáltató weboldalának címe: https://lurkoperencia.hu
 • A weboldal fejlesztője: Raccoon Lab (https://raccoonlab.hu)
 • A tárhely szolgáltató: Raccoon Lab (https://raccoonlab.hu)

Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a 2. pont szerinti jogszabályokra. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
A szerződéskötés nyelve a magyar.

A weboldal használatára, a Szolgáltató és a Vevő jogaira és kötelezettségeire kizárólag jelen általános szerződési feltételeknek a megrendelés időpontjában hatályos rendelkezései az irányadók.

A jelen általános szerződési feltételek 2021. március 1. napjától hatályos és annak visszavonásáig hatályban is marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az általános szerződési feltételeket. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalon közzéteszi.

A webshopban történő vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja.
A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A webshop által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, valamint a Vevő és a Szolgáltató közötti Szerződés létrejöttének feltétele, hogy a Vevő tudomásul vegye és – az erre szolgáló jelölőnégyzetek kipipálása útján – kifejezetten elfogadja az általános szerződési feltételek rendelkezéseit, valamint a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat. Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető az alábbi oldalon: Adatkezelési tájékoztató

A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon  megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

Online csomagok rendelése

A Szolgáltató biztosítja a Vevőnek a Katica csomag bérlet vásárlás után:

 • 24 órán belül a megadott e-mail címre elküldi a privát Facebook csoport elérhetőségét, ahol a Vevő csatlakozni tud az élő online foglalkozásokhoz
 • A Vevő a bérlet érvényességéig, az az a vásárlástól számított 30 napon keresztül tagja a privát Facebook csoportnak, ahol az online foglalkozások heti 1 alkalommal élőben nézhetőek, utána bármeddig elérhetőek, ameddig a megrendelő bérlete érvényes.
 • A Vevő bármikor vásárolhat újabb bérletet, amely ha nincs érvényes bérlete azonnal aktiválódik, ha van érvényes bérlete, annak lejáratakor lép életbe

A Szolgáltató biztosítja a Vevőnek a Breki csomag bérlet vásárlás után:

 • 24 órán belül a megadott e-mail címre elküldi a privát Facebook csoport elérhetőségét, ahol a Vevő csatlakozni tud az élő online foglalkozásokhoz
 • a Vevő a bérlet érvényességéig, az az a vásárlástól számított 30 napon keresztül tagja a privát Facebook csoportnak, ahol az online foglalkozások heti 1 alkalommal élőben nézhetőek, utána bármeddig elérhetőek, ameddig a Vevő bérlete érvényes
 • a Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelő által megadott postai címre elküldi a kreatív tartalmakhoz szükséges anyagokat, amik a Breki csomag megrendelése utáni 1-2 munkanapon belül kerülnek feladásra
 • a Szolgáltató elérhetővé teszi a privát Facebook csoportban a kreatív tartalmakhoz kapcsolódó videók láthatóságát
 • A Vevő bármikor vásárolhat újabb bérletet, amely ha nincs érvényes bérlete azonnal aktiválódik, ha van érvényes bérlete, annak lejáratakor lép életbe

A Szolgáltató biztosítja a Vevőnek a Mackó csomag bérlet vásárlás után:

 • 24 órán belül a megadott e-mail címre elküldi a privát Facebook csoport elérhetőségét, ahol a megrendelő csatlakozni tud az élő online foglalkozásokhoz
 • a megrendelő a bérlet érvényességéig, az az a vásárlástól számított 30 napon keresztül tagja a privát Facebook csoportnak, ahol az online foglalkozások heti 1 alkalommal élőben nézhetőek, utána bármeddig elérhetőek, ameddig a megrendelő bérlete érvényes
 • a szolgáltató vállalja, hogy a megrendelő által megadott postai címre elküldi a kreatív tartalmakhoz szükséges anyagokat, amik a Mackó csomag megrendelése utáni 1-2 munkanapon belül kerülnek feladásra
 • a szolgáltató biztosít heti egyszer egyéni fejlesztést, amit a megrendelő és a szolgáltató által előre egyeztetett időpontban és online felületen, csak a megrendelő gyermekének tart
 • A Vevő bármikor vásárolhat újabb bérletet, amely ha nincs érvényes bérlete azonnal aktiválódik, ha van érvényes bérlete, annak lejáratakor lép életbe

Az összes csomagra vonatkozó rendelkezések

Amennyiben a megrendelő a kiküldött e-mail után nem lép be az adott privát Facebook csoportba és ezért lemarad a foglalkozásokról, Szolgáltató reklamációt nem fogad el, a bérlet ára nem visszatérítendő.

Amennyiben a megrendelő kifogásolja a foglalkozást és ki szeretne lépni a csoportból, minden esetben küldjön e-mail-t az info@lurkoperencia.hu címre, amiben megírja a szolgáltató számára panaszát, észrevételét, kilépésének indoklását. Amennyiben helytálló a probléma, a szolgáltató arányosan visszafizeti a fennmaradó bérlet árát a megrendelőnek.

Csomagküldés

A Szolgáltató a meghatározott csomagjaiban vállalja a kreatív anyagok küldését, a megrendeléstől számított 1-2 munkanapon belüli feladását, melyek a bérlet érvényesség, az az a következő 30 nap heti foglalkozásainak anyagait tartalmazzák

A Szolgáltató harmadik fél által történő sikertelen kézbesítés esetén, illetve harmadik fél által sérült csomagért nem vállal felelősséget.

Alap kellékeket (mint például olló, ragasztó, festék, ecset, ceruza, filctoll és egyéb rajzoló eszköz, amik a kreatív videókban feltűnhetnek plusz kellékként) a Szolgáltató nem biztosítja

Online foglalkozások technikai feltételei

A megrendelőnek rendelkeznie kell működő internetkapcsolattal, aktív státuszú Facebook profillal és Facebook videó megtekintésre, Facebook élő közvetítés megtekintéséhez szükséges eszközzel. (pl: okostelefon, tablet, számítógép)

A Mackó csomag rendelése esetén előre egyeztetett, személyes kommunikációra, az az videó hívásra alkalmas alkalmazást a felek közösen beszélik meg.

Foglalkozások elmaradása, pótlása esetén

A Szolgáltató vállalja, ha a megbeszélt időpontban nem tudja teljesíteni az élő bejelentkezés/videós foglalkozás kezdését, pótolja azt egy másik, a csoport tagjaival egyeztetett időpontban, a felhívásban meghatározott határidőig visszajelző többség által választott időpontban. A szolgáltatás elmaradását a Szolgáltató minimum 24 órával a szolgáltatás kezdeti időpontját megelőzően előre jelzi a Vevő felé, kivéve hirtelen jött betegség, természeti katasztrófa, műszaki probléma egyéb vismajor  esetén.

Ha a Vevő marad le az élő foglalkozásról, azt bármikor vissza tudja azt nézni, mivel az élő bejelentkezések minden esetben megosztásra kerülnek a foglalkozások után. A kreatív tartalmú videók pedig adott időpontban kerülnek megosztásra a csoport tagjaival.

Megvásárolható szolgáltatások, azok lényeges tulajdonságai, árak  

A megjelenített szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg.

lurkoperencia.hu oldalon a termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők.

A weboldalon a megvásárolható szolgáltatások lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a Szolgáltatás nevét, tartalmának leírását.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

Eljárás hibás ár, rossz összegű bankkártyás levonás esetén

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron szolgáltatni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatást, amelynek ismeretében az Vevő elállhat vásárlási szándékától.

Ha a webáruházban megjelenített ár megfelelő volt, ám a weboldal vagy a fizetési szolgáltató hibájából rossz áron (a weboldalon megjelenített ártól eltérő) kerül megrendelésre a szolgáltatás, úgy a felek a hibás árra vonatkozó eljárást folytatják le. 

A rendelés és fizetés menete: 

 1. Ön a weboldalon regisztrációt/bejelentkezést követően a megvásárolni kívánt bérletetnél a "Megrendelem" gombra kattint. (A webáruház a Breki és Mackó csomag esetében első alkalommal elkéri az Ön szállítási adatait)
 2. Ezt követően Ön átkerül az SimplePay biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez először jóvá kell hagynia a fizetendő összeget a "Fizetés" gombra kattintással, majd azt követően a kártyaadatait szükséges megadnia. 
 3. A kártyaadatainak megadását követően a “Fizetés” gombra kattintva tudja elindítani a fizetési tranzakciót.
 4. A fizetést követően Ön visszatér a weboldalunkra, ahol a tranzakció eredményéről visszaigazolást kap és e-mailben automatikusan érkezik a visszaigazoló e-mail, tartalmazva a megrendelt termékeket. A visszaigazoló emailt követően 1-2 percen belül megérkezik a Billingo rendszeréből a számla, amelyet a webáruház automatikusan generál le.
   

SimplePay fizetési rendszerre vonatkozó információk

A szolgáltató a fizetendő összegen kívül nem ad át információt a SimplePay pénzügyi szolgáltató részére információt. 

Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://lurkoperencia.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Szerzői jogok

Miután a lurkoperencia.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül,szigorúan tilos a lurkoperencia.hu weboldalon vizuális, képes, szöveges megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a  lurkoperencia.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, például a felhasználói azonosítók és/vagy jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a  lurkoperencia.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli másolás/felhasználás/újrapublikálás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként bruttó 5.000 Ft. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Fotók használata

A Szolgáltató a gyermekekről készült fotókat, videókat a Szolgáltató (óvodákban, bölcsődékben, születésnapi zsúrokon, online műsorban) a Vevő általi beleegyező nyilatkozat aláírása után oszthatja meg a lurkoperencia.hu weboldalán és a hozzátartozó közösségi média platformjain. Szabadtéri, zárttéri rendezvényeken a szolgáltató által készített fotók,videók a Szolgáltató tulajdonát képezik, saját felületein korlátlanul megjelenítheti.

A fotók, videók megosztásához tartozó nyilatkozatot minden esetben a szerződéssel együtt küldi a szolgáltató a megrendelőnek, amit a szerződés aláírásával együtt küld vissza a megrendelő. Online szolgáltatás igénybevételével a Vevő előre hozzájárul a készült kép, videó és hanganyagok felhasználásához.

A Szolgátlató minden olyan fényképet, vagy videót, amin kizárólag ő, mint szolgáltató szerepel, bármilyen beleegyezés nélkül megoszthat a saját weboldalán és a hozzátartozó közösségi média platformjain.

Vegyes Rendelkezések

Szolgáltató jogosult kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen általános szerződési feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató az általános szerződési feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az általános szerződési feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Vevő vitás ügyeiket első sorban békés úton igyekeznek rendezni.

Panaszkezelés rendje

A Szolgáltató célja, hogy valamennyi Vevőt megfelelő minőségben, a Vevő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szolgáltatással vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pont szerinti telefonszámon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli, telefonon keresztül érkezett panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Vevőnek.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

Fogyasztóvédelmi hatóság

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárásával kapcsolatos részletszabályokat a fogyasztóvédelemről szóló a 1997. évi CLV. törvény tartalmazza.

Békéltető testület

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét az alábbi linken találja:
http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a békéltető testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a Szolgáltató a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A békéltető testület előtti eljárás további részletszabályait a fogyasztóvédelemről szóló a 1997. évi CLV. törvény tartalmazza.

Online vitarendezési platform

A leírtakon felül a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az Európai Parlament és Tanács  fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.

Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük.

Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is.
Az online vitarendezési platform elektronikus linkje: http://ec.europa.eu/odr

 

Kelt: Budapest, 2021. március 1.

LurkÓperencia nyár

KOSÁR

FIZETENDŐ

Rendelés értéke

0